Čo ponúkam

Ak si začínajúci hudobník alebo kapela, rád Ti pomôžem s vypísaním papierov týkajúcich sa Tvojho oficiálneho pôsobenia na hudobnej scéne. Okrem iného sa rád postarám o:

Zaregistrovanie slobodného povolania - umelec/hudobník

Rád Ti pomôžem s evidenciou vo forme slobodného povolania - umelec/hudobník. Budeš tak môcť chodiť hrávať oficiálne a aj Tvoj príjem z hudby bude oficiálny. To sa Ti môže zísť napríklad pri žiadosti o hypotéku, v prípade nepredvídateľných situácii to však prináša aj možnosti uchádzať sa o podporu zo štátu, ako to bolo napríklad počas koronakrízy. Prináša to samozrejme so sebou aj určité povinnosti a vypisovanie množstva papierov, výhody sa však časom ukážu.

Založenie a vedenie občianskeho združenia

Rád Ti pomôžem so založením občianskeho združenia, vďaka ktorému sa Tvoja kapela bude môcť uchádzať o rôzne granty, napríklad na vydávanie zvukových nosičov, ale aj o poukázanie 2% z odvedených daní. Aj keď oficiálne pôsobenie napríklad vo forme občianskeho združenia prináša so sebou administratívne povinnosti a vypisovanie množstva papierov, výhody sú jednoznačne väčšie.

Príprava projektov a žiadostí o granty

Rád Ti pomôžem s prípravou projektov a podkladov do žiadostí o granty. V súčasnosti je možné žiadať o podporu prostredníctvom rôznych organizácií, ktoré hudobným zoskupeniam a jednotlivcom ponúkajú finančnú podporu napríklad pri natáčaní a vydávaní hudobných CD, alebo pri organizovaní rôznych podujatí. To sa spája aj s vypisovaním množstva papierov, avšak možnosť dostať zaujímavú finančnú podporu za to stojí.

Vydávanie hudobných CD

Rád Ti pomôžem s vydaním hudobného CD. Natočiť kvalitné CD je síce najdôležitejším, no iba prvým krokom pri jeho vydávaní. Treba sa taktiež postarať o oficiálnu evidenciu v organizácii SOZA, treba zabezpečiť lisovňu, v ktorej CD vyrobia, ale následne je potrebné zabezpečiť distribúciu do kamenných predajní, ale aj online streamovanie na platformách ako Spotify či Deezer. Potrebné je vypísať množstvo papierov, avšak len vďaka tomu sa Tvoja hudba dostane do sveta.

Kurzy a školenia

Rád Ťa privítam na mojich kurzoch a školeniach pripravených pre žiakov a študentov škôl umeleckého zamerania, ale aj na kurzoch pre aktívnych začínajúcich hudobníkov. Na nich Ti predstavím, aké máš možnosti pri svojom oficiálnom hudobnom pôsobení, čo všetko Ťa čaká, ak sa rozhodneš pôsobiť oficiálne a aké všetky papiere bude treba vypisovať.

Webová stránka a základy marketingovej komunikácie

Rád Ti pomôžem aj s prípravou jednoduchej, no funkčnej webovej stránky a so základmi marketingovej komunikácie. Príprava webovej stránky zahŕňa nielen jej dizajn a prevádzkovanie, ale aj prípravu textov, ktorých vytvorenie je tou najnáročnejšou úlohou, s ktorou Ti tiež rád pomôžem. Aj jednoduchý web, na ktorom sa práve nachádzaš, som vytvoril sám.