O mne

Volám sa Lukáš Copuš (otitulovane doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.) a hudbe sa venujem už od detstva, naozaj aktívne však od roku 2009 ako primáš Cimbalovky Popradčan, ktorej som založil občianske združenie a doposiaľ sa starám o jeho vedenie. Úspešne som za kapelu žiadal o niekoľko grantov a napísal som niekoľko projektov, vďaka ktorým sme napríklad vydali CD či zorganizovali sériu vianočných koncertov. Všetkým muzikantom som zároveň zariadil oficiálnu registráciu ako slobodných umelcov a starám sa o ich administratívu. Doposiaľ som tak vypísal naozaj veľké množstvo rôznych papierov a formulárov.

Som samozrejme taktiež registrovaný na vykonávanie činnosti slobodného povolania – umelec hudobník a som evidovaný aj v zozname profesionálnych umelcov vedeným Fondom na podporu umenia pôsobiacim pod Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Administratívne služby vykonávam ako živnostník.

Mám teda množstvo praktických skúseností s manažovaním hudobnej skupiny a s oficiálnym pôsobením jej členov, so spracovaním projektov, žiadosťami o granty, vydávaním CD a podobne. Nie som vyštudovaný hudobník, preto som sa v kapele obklopil lepšími hudobníkmi, ako som ja sám. Do kapely som však priniesol vďaka môjmu vzdelaniu iný pohľad – manažérske a ekonomické vzdelanie som získal na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Moje praktické skúsenosti by som rád využil pri pomoci začínajúcim hudobníkom a hudobným zoskupeniam, a to najmä vo forme administratívno-manažérskej podpory, a teda aj vypisovaním rôznych papierov, ktorým nie je vždy ľahké porozumieť. Keďže som v minulosti pracoval aj na pozícii spojenej s marketingom a správou webových stránok, rád pomôžem so základmi aj v tejto oblasti.

Môj profesionálny životopis nájdeš na sociálnej sieti LinkedIn.